0%

اسپیسر پلاستیکی بتن در مشهد

انواع اسپیسر های پلاستیکی بتن

تولید شده با مواد اولیه درجه یک

double spacer

Double Spacer

HardFix

Hard Fix Spacer

max fix

Max Fix Spacer

mini fix

Mini Fix Spacer

flat bar

Flar Bar Spacer

round base

Round Spacer

side fix

Side Fix Spacer

flat fix

 Flat Fix Spacer

Cover bolt PVC

Cover Bolt PVC

stopin

Stopin

cage fix

Cage Fix Spacer

whell spacer

Wheel Spacer

اسپیسر های پلاستیکی بتن

اسپیسر های پلاستیکی بتن در موارد مختلفی کاربرد دارند که از جمله آن‌ها می توان به رعایت پوشش میلگرد ها در سازه هایی مثل دال ها و دیوار ها اشاره کرد از دیگر موارد مصرفی اسپیسر بتن، در ساختمان ها و پروژه هایی مثل سد سازی و تونل سازی است استفاده از اسپیسر بتن در نتیجه کار بسیار تأثیرگذار است به ‌طوری که در صورت استفاده هم کیفیت سازه و هم سرعت اجرا و انجام آن پروژه ساختمانی بالا خواهد بود؛ گاهی وجود اسپیسر بتن، سبب می شود تا فاصله میان دو میلگرد حفظ شود؛ از طرفی برای به وجود آوردن فاصله میان قالب بتن و خاموت از اسپیسر ها استفاده می گردد. در حالت کلی آن ها در مدل های مختلفی تولید می شوند که از هر کدام در موارد ویژه و خاصی استفاده می شود.